Úvod

Projekt svařování

Optimalizace svařování klasické konstrukční oceli a nerezové oceliv produkci společnosti PRIMETEC

Naše firma realizuje v roce 2020 projekt Optimalizace svařování klasické konstrukčníoceli a nerezové oceli v produkci společnosti PRIMETEC, který je financován zprostředků a díky podpoře Evropské unie.

  • Název programu: Operační program Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost
  • Číslo výzvy: 01_18_215  
  • Název výzvy: Inovační vouchery - IV.  výzva
  • Název projektu: Optimalizace svařování klasické konstrukční oceli a nerezové oceli v produkci společnosti PRIMETEC
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021033 

Díky podpořeEvropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme vprogramu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizacesvařování klasické konstrukční oceli a nerezové oceli v produkci společnostiPRIMETEC (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021033), jehož rozpočet je 396.000,- Kčbez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 297 000,- Kč.

Cílem projektu jeposouzení a optimalizace procesu svařování klasické (konstrukční) ocelové anerez ocelové produkce společnosti PRIMETEC tak, aby svařování klasickékonstrukční oceli a nerezové oceli splňovalo přísné evropské normy z pohledujakosti a kvality svařovaných konstrukcí, systémů vedení a produkce společnostiPRIMETEC.  

V rámci projektu budou pooptimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a budesepsáno 6 WPQR (3x klasická konstrukční ocel, 3x nerez ocel).Naše společnost si veliceváží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Ve spolupráci s

Máte zájem o realizaci?

Neváhejte se obrátit na naši společnost.
Rádi se ozveme zpět.

Kontaktovat Primetec